Heeft u vragen? Bel ons op het nr. 03 766 39 49

    IPT

    De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet.

    Ze kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider of ten voordele van werknemers.

    De Individuele Pensioentoezegging wordt onderschreven door een onderneming, die ook de premies betaalt. In tegenstelling tot bij een groepsverzekering, kan een firma met een Individuele Pensioentoezegging precies bepalen aan wie ze een extralegaal voordeel wil toekennen.